ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το πιο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον
σύστημα Θέρμανσης – Ψύξης και Παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης και ζεστών νερών χρήσης, αποτελεί μονόδρομο για την μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και του λειτουργικού κόστους κάθε κτιρίου.
Τα Γεωθερμικά Συστήματα, ή συστήματα Εδαφικής Πηγής Αντλιών Θερμότητας, ή Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, ή απλά Γεωθερμία, αποτελούν την κορυφαία επιλογή για κάθε νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτίριο.
Η αξιοποίηση της φυσικής θερμοκρασίας του υπεδάφους ή των υπογείων νερών, μέσω των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας εξασφαλίζει τη χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση και λειτουργικό κόστος, έναντι οποιουδήποτε άλλου συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού.
Η άπειρη και δωρεάν ενέργεια του υπεδάφους, με τον κατάλληλο σχεδιασμό και εξειδικευμένη τοποθέτηση των γεωεναλλακτών και των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, μεταφέρεται στο κτίριο εξασφαλίζοντας θερμική άνεση και οικονομία για μια ζωή.
Η PFMEP “Rethink Energy” διαθέτει την απόλυτη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και ικανότητα να σχεδιάσει και υλοποιήσει οποιοδήποτε γεωθερμικό σύστημα από μια νέα σύγχρονη κατοικία, έως μεγάλες εξειδικευμένες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.